Consilier (2 posturi) – Instituția Prefectului - Județul TimișConsilier (2 posturi)

Instituția Prefectului – Județul Timiș

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituția Prefectului – Județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Afaceri europene şi relaţii internaţionale;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Comunicare, informare şi relaţii publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Afaceri europene şi relaţii internaţionale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: drept, economie şi afaceri internaţionale, limbi modem aplicate, ştiinţe ale comunicării;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Comunicare, informare şi relaţii publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: calculatoare şi tehnologia informaţiei, informatică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria sistemelor, ştiinţe inginereşti aplicate, cibernetică, statistică şi informatică economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la  sediul Instituției Prefectului Județul Timiș, Timișoara, Bd Revoluţiei 1989 nr. 17, telefon  0256.306.115, interior 29051.

Apply for this Job