Consilier (2 posturi) – Instituţia Prefectului - Judeţul BrăilaConsilier (2 posturi)

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment controlul legalității și a aplicării actelor normative;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Informatic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment controlul legalității și a aplicării actelor normative:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Informatic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele: domeniul fundamental: matematică și științe ale naturii, ramurile de științe: matematică, informatică, fizică; domeniul fundamental: științe inginerești, ramurile de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare/programare calculator – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 mai 2019, ora 09:00: proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – pentru postul de consilier superior din cadrul  Compartimentului Informatic;
 • 15 mai 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, Compartimentul resurse umane şi salarizare, telefon 0239/693.900.

descarca: Anunt-concurs-recrutare-15052019.pdf 221KB PDF

Apply for this Job