Consilier (2 posturi) – Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudConsilier (2 posturi)

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului informatică şi editare monitor oficial – Serviciul administraţie şi relaţii publice – Direcţia administraţie locală;
 2. consilier juridic, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu – Serviciul administraţie şi relaţii publice – Direcţia administraţie locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în:
   • domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea calculatoare sau tehnologia informaţiei;
   • domeniul informatică, specializarea informatică sau informatică aplicată;
   • domeniul ştiinţe economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
 • consilier juridic, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2017: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul juridic, contencios, resurse umane, Compartiment resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr. 1, telefon 0263/213.657, int. 108.

Apply for this Job