Consilier (2 posturi) – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiConsilier (2 posturi)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

9 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Compartimentul Securitatea Informației – Serviciul Sisteme Informaționale, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior;
  2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de licență; matematică; informatică, în domeniul fundamental; științe inginerești, în specializările: cibernetică economică; informatică economică; contabilitate și informatică de gestiune;
  • limbi străine: limba engleză-nivel mediu;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator cunoștințe operare și administrare sistem – nivel avansat.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani (pentru consilier, clasa I, grad profesional superior).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 mai 2019: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 25 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B, nr. 294, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.207.11.01, 021.207.11.53, e-mail resurse_umane@anpm.ro.

Apply for this Job