Consilier (2 posturi) – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiConsilier (2 posturi)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Serviciul Sisteme lnformaționale – Compartimentul Baze de Date, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, în specializările: matematică – informatică, informatică economică, administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 9 ani;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei, corp clădire B. nr. 294, sectorul 6, Bucureşti, telefon (021)207.11.01, (021)207.11.53.

Apply for this Job