Consilier (2 posturi) – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială OltConsilier (2 posturi)

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt

11 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse – Compartimentul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, după cum urmează:

  1. inspector, clasa I, grad profesional superior;
  2. inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani (pentru inspector, clasa I, grad profesional superior);
  • curs operare calculator dovedit cu certificat de absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 mai 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 13 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 15 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, din Slatina, Aleea Tineretului nr.1A, telefon 0249/410.201, interior 209.

Apply for this Job