Consilier (2 posturi) – Consiliul Județean BrașovConsilier (2 posturi)

Consiliul Județean Brașov

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Execuţie şi Exploatare Drumuri Judeţene – Serviciul Lucrări de întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene – Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, actualizată – 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL):
  • inginerie civilă – specializarea: construcţii civile, industriale şi agricole;
  • inginerie industrială – specializările: tehnologia construcţiilor de maşini sau ingineria sistemelor de energii regenerabile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă şi/sau adeverinţă (formatul standard) eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Brașov din Brașov, bd. Eroilor nr. 5, Județul Brașov, telefon 0268/410.777, interviu 181.

Apply for this Job