Consilier (2 posturi) – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna MiroslavaConsilier (2 posturi)

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava

20 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, judeţul Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

 • 1 (una) funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic – Direcţia Tehnică din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Miroslava, judeţul Iaşi;
 • 1 (una) funcţie publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa 1. grad profesional principal în cadrul Biroului Investiţii şi Achiziţii Publice- Direcţia Tehnică din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Miroslava, judeţul laşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Arhitectură, specializarea Arhitectură;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – 5 (cinci) ani.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Investiţii şi Achiziţii Publice- Direcţia Tehnică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe Juridice, specializarea Drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – 5 (cinei) ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2018, ora 15:30: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 21 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 martie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Miroslava şi la telefon 0232/295680, int. 13.

Apply for this Job