Consilier (11 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului OltConsilier (11 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – 2 posturi:
  • Serviciul Economic. Financiar-contabil, Plată Prestaţii Sociale. Buget şi Salarizare – 1 post;
  • Serviciul Evaluare Iniţială. Intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie în situaţie de abuz, trafic, neglijare, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi telefonul pontai semnalarea cazurilor de urgenţă – 1 post.
 • consilier, clasa, I grad profesional asistent – 2 posturi:
  • Biroul Adopţii şi Post-adopţii – 1 post;
  • Serviciul Management de Caz pentru adulţi. Asistenţă Persoane Vârstnice şi Monitorizare Servicii Sociale – 1 post.
 • consilier juridic, clasa I. grad profesional asistent – 1 post:
  • Serviciul Management de Caz pentru Copil.
 • consilier clasa 1 grad profesional debutant – 6 posturi:
  • Serviciul Economic, Financiar-contabil, Plată Prestaţii Sociale. Buget şi Salarizare – 2 posturi;
  • Serviciul Management de Caz pentru Copil – 2 posturi;
  • Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul – 1 post;
  • Serviciul Evaluare Complexă a Copilului în cadrul căruia funcţionează Echipa mobilă de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi la domiciliul – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Economic, Financiar, Cantabil, Plată Prestaţii Sociale, Buget şi Salarizare – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice.
  • condiţii minime de vechime: 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional principal.
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Evaluare Iniţială, Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie in situaţii de abuz. trafic, neglijare, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  • condiţii minime de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional principal.
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Adopţii şi Post-adopţii -1 post:
  • condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială.
  • condiţii minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent.
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Adulţi, Asistenţă Persoane Vârstnice şi Monitorizare Servicii Sociale – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
  • condiţii minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent.
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice.
  • condiţii minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional asistent.
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Economic, Financiar-contabil, Plată Prestaţii Sociale, Buget şi Salarizare – 2 posturi:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice.
 • Consilier, clasa 1, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil – 2 posturi:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială, psihologie, ştiinţe ale educaţiei.
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului în cadrul căruia funcţionează Echipa mobilă de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi la domiciliul – 1 post:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 21 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 23 august 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Municipiul Slatina, Judeţul Olt, Strada Drăgăneşti, nr.7; telefon 0372.713.562, 563, interior 34, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro; www.dgaspc-olt.ro.

Apply for this Job