Consilier (10 posturi) – Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză BucureștiConsilier (10 posturi)

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză București

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

 • consilier superior în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul analiză şi evaluare orientări strategice – 1 post;
 • consilier asistent în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul analiză şi evaluare orientări strategice – 1 post;
 • consilier prineipal în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul fundamentare măsuri dc politică cconomico-socială – 1 post;
 • consilier asistent în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul fundamentare măsuri de politică economico-socială- 1 post;
 • consilier superior în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul prioritizare direcţii de dezvoltare şi politici publice – 1 post;
 • consilier principal în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Serviciul prioritizare direcţii de dezvoltare şi politici publice – 1 post;
 • consilier principal în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Compartimentul corelare priorităţi-prognoze -1 post;
 • consilier asistent în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Compartimentul corelare priorităţi-prognoze – 1 post;
 • consilier superior în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Compartimentul de metodologii specifice de programare – 1 post;
 • consilier principal în cadrul Direcţiei Generale de Programare Economică, Compartimentul de metodologii specifice de programare – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţiile minime de vechime necesare participării la concurs sunt de 7 ani în specialitatea studiilor pentru posturile de consilier superior, de 5 ani în specialitatea studiilor pentru posturile de consilier principal şi de 1 an în specialitatea studiilor pentru posturile de consilier asistent.
 • Pentru funcţiile publice de consilier superior, consilier principal şi pentru consilier asistent sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză București, tel. 021.317.00.48.

Apply for this Job