Comisar superior (2 posturi) – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Comisar superior (2 posturi)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. Comisar I superior – D.G.C.S.P.A.E. – Serviciul Armonizare Europeană şi Parteneriat;
  2. Comisar I superior – D.G.C.S.P.A.E. – Serviciul Produse şi Servicii Alimentare şi Nealimentare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitate de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 aprilie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din București, bd. Aviatorilor, nr. 72, etaj 1, sector 1, telefon 021/316.74.84.

Apply for this Job