Auditori (4 posturi) – Serviciul Audit Public Intern BucureștiAuditori (4 posturi)

Serviciul Audit Public Intern București

21 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent (1 post) şi grad profesional principal (2 posturi) – Serviciul Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate şi de auditor, clasa I, grad profesional superior (1 post) – Serviciul Audit Public Intern pentru Instituţii şi Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Serviciul Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate:
  • pentru funcţia publică de auditor, clasa I, grad profesional asistent:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • pentru 1 funcţie publice de auditor, clasa I, grad profesional principal:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice/juridice/inginereşti;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • pentru 1 funcţie publice de auditor, clasa I, grad profesional principal:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • Serviciul Audit Public Intern pentru Instituţii şi Servicii Publice
  • pentru funcţia publică de auditor, clasa I, grad profesional superior:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

La concursul organizat pentru ocuparea postului de auditor, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate

Legea nr. 215/ 23.04.2001 (*republicată*) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/ 18.02.2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 672/ 19.12.2002 (*republicată*) privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 252/ 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
Legea nr. 273/ 29.06.2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor de auditor, grad profesional principal din cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate

Legea nr. 215/ 23.04.2001 (*republicată*) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/ 18.02.2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 672/ 19.12.2002 (*republicată*) privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 252/ 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
O.M.F.P. 1792/ 24.12.2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
O.M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

La concursul organizat pentru ocuparea postului de auditor, grad profesional superior din cadrul Serviciului Audit Public Intern pentru Instituţii şi Servicii Publice

Legea nr. 215/ 23.04.2001 (*republicată*) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/ 18.02.2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 672/ 19.12.2002 (*republicată*) privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1.086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
O.M.F.P. nr. 252/ 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Legea nr. 82/ 24.12.1991 (*republicată*) contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
O.M.F.P. 1792/ 24.12.2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Legea nr. 227/ 08.09.2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal.
O.M.F.P. nr. 923/ 11.07.2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job