Auditor superior – Primăria Oraşului DărmăneştiAuditor superior

Primăria Oraşului Dărmăneşti

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2017, ora 10:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 29 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.086/2013- pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • O.G. nr.37/2004 – pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;
 • Legea nr.106/2004 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern ;
 • Legea nr.191/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
 • O.M.F.P. nr.252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
 • Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel avansat

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job