Auditor superior – Primăria Municipiului BârladAuditor superior

Primăria Municipiului Bârlad

15 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Primăriei municipiului Bârlad, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea 672/2002 privind auditul public intern,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
3. Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, (M.O. nr. 123/20.02.2007);
4.Ordin MFP nr.1792/2002 – Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precunsi organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale(M.O. nr. 37/23.01.2003);
5.Legea nr. 273/2006 – Legea privind finantele publice locale, (M.O. 618/18.07.2006), cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 7/2004 – Legea privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata (M.O. nr. 525/02.08.2007);
7.Ordin MFP nr.1917/2005 – Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora, (M.O. nr. 1186 bis/29.12.2005);
8. Constitutia Romaniei (Republicata in M.O. 767/31.10.2003)
9. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata (M.O. 454/18.06.2008), cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Legea nr. 188/1999 – Legea privind Statutul functionarilor publici, republicata (M.O. nr.365/29.05.2007), cu modificarile si completarile ulterioare ;
11. Legea nr. 161/2003 – Legea privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei(M.O. nr.279/21.04.2003), cu modificarile si completarile ulterioare ;
12.Ordin MFP nr. 1954/2005 – Ordin pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice (M.O. nr.1176/ 27.12.2005), numai anexa 2;
13. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal – Titlurile I si IX (M.O. nr. 688 din 10 septembrie 2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
14.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare ( M.O. nr. 547/23.07.2015 ) ;
15. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ( M.O. 448 /24.11.1998 ).

/b:

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job