Auditor superior (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut) – Consiliul Județean BrăilaAuditor superior (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut)

Consiliul Județean Brăila

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public – Compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasă I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia Romaniei ;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata ;
4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare ;
5. H.G nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ;
6. Ordinul nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job