Auditor superior – Direcția de Sănătate Publică AlbaAuditor superior

Direcția de Sănătate Publică Alba

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția de Sănătate Publică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de auditor, clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului audit public intern al D.S.P. Alba .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta, în domeniul economic;
2. vechime minimă în specialitate – 9 ani;
3. certificat de atestare a competenţelor profesionale care acoperă cel puţin următoarele domenii: audit intern, managementul riscului, control intern şi guvernantă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei şi drept; sau foaia matricolă aferentă studiilor universitare, postuniversitare, certificatelor de absolvire cu recunoaştere naţională efectuate, din care să reiasă corespondenţa disciplinelor înscrise în foaia matricolă cu domeniile din cadrul general de competenţe profesionale şi anume: audit intern, managementul riscului, control intern şi guvernanţă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei şi drept; sau
diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională acordate în condiţiile legii, din care să rezulte completarea pregătirii profesionale în domeniul audit intern, prin programe organizate de instituţii autorizate;
4. cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 30 august 2017, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Apply for this Job