Auditor superior – Consiliul ConcurenţeiAuditor superior

Consiliul Concurenţei

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Concurenţei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit Public Intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 noiembrie 2018, ora 10.00: testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu şi cele specifice în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu;
  • 22 noiembrie 2018: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, telefon 0376/611.788, e-mail monica.caragea@consiliulconcurentei.ro.

Apply for this Job