Auditor principal (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut) – Primăria Comunei Brazi, judeţul PrahovaAuditor principal (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut)

Primăria Comunei Brazi, judeţul Prahova

16 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din Compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brazi, judeţul Prahova, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasă I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constitutia Romaniei, republicata.
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile .
4.Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
5. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern .
6.Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.Hotararea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
8. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job