Auditor principal (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut) – Consiliul Județean GalațiAuditor principal (examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut)

Consiliul Județean Galați

26 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public – Compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasă I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

LEGEA NR. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA NR. 215/2001 administraţiei publice locale (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA NR. 500/2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA NR. 672/19.12.2002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN NR.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitaţii de audit public intern cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 273/2006 finanţe publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
Constitutia Romaniei republicata.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job