Auditor principal (concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut) – Primăria Municipiului Aiud, judeţul AlbaAuditor principal (concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut)

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, judeţul Alba, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 mai 218, ora 10:0: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul emis de Secretariatul General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
9. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job