Auditor I superior – Primăria Oraşului SăcueniAuditor I superior

Primăria Oraşului Săcueni

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Săcueni, judeţul Bihor, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.188/1999 ,privind Statutul funcţionarului public, republicat
2. Legea nr.7/2004 ,privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr.215/2001 ,privind Administraţia publică locală,republicată
4 .Constituţia Romaniei
5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern ,republicată cu modificările şi completările ulterioare
6. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarera activităţii de audit public intern

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job