Auditor asistent – Primăria Comunei Slatina-TimişAuditor asistent

Primăria Comunei Slatina-Timiş

9 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Audit intern din cadrul Primăriei comunei Slatina-Timiş, judeţul Caraş-Severin.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă – Resita, sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007 (M.O nr.123/2007), cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
Legea nr.82/1991 contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O nr.454/2008), cu modificările şi completările ulterioare
Decretul nr. 209/1976 pentru aplicarea regulamentului operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste
Capitolul II, Titlul nr. IX impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
OUG nr. 50/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (M.O nr.618/2006), cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job