Asistent medical principal – șefă PL – Spitalul de Psihiatrie Cronici din SiretAsistent medical principal – șefă PL

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret

4 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de asistent medical principal – șefă, cu studii postliceale cod COR 222101, poziția nr. 06 din statul de funcții, pe durată nedeterminată la Secția Psihiatrie Cronici I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 5 ani vechime în funcția de asistent medical generalîst în psihiatrie, grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 martie 2019, ora 09.00: proba interviu – susținerea proiectului de management.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret, str. 9 Mai nr. 3, Judeţul Suceava, telefon: 0230/280.061.

Apply for this Job