Asistent medical principal, asistent medical, infirmieră și muncitor calificat IV – bucătar – Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din BucureștiAsistent medical principal, asistent medical, infirmieră și muncitor calificat IV – bucătar

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

 • asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală Secţia Clinică Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice I;
 • asistent medical (PL), specialitatea medicină generală – Spitalizare de zi (str. G. Manolescu nr. 22-24) – Sterilizare;
 • infirmieră (M;G) Secţia Clinica Diabet Zaharat. Nutriţie şi Boli Metabolice II – Compartiment pentru terapia complicaţiilor acute ale diabetului zaharat şi a urgentelor metabolice;
 • muncitor calificat IV – bucătar – Bloc Alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală Secţia Clinică Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice I:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceala sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical.
 • asistent medical (PL), specialitatea medicină generală – Spitalizare de zi (str. G. Manolescu nr. 22-24) – Sterilizare:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului 797/1997;
  • certificat de membru ai O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • adeverinţa pentru participare la concurs, eliberata de A.M.G.M.A.M.R.;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • infirmieră (M;G) Secţia Clinica Diabet Zaharat. Nutriţie şi Boli Metabolice II – Compartiment pentru terapia complicaţiilor acute ale diabetului zaharat şi a urgentelor metabolice
  • şcoala generală;
  • curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • muncitor calificat IV – bucătar – Bloc Alimentar:
  • şcoală generală;
  • diplomă de calificare în specialitate;
  • fără vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 septembrie 2018, ora 10:00, proba scrisă;
 • 20 septembrie 2018, ora 10:00, proba practică;
 • 25 septembrie 2018, ora 10:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutul Național de Diabet, Nutriție și boli Metabolice „Prof.Dr. N.C.Păulescu” din București, str.Ion Movila nr. 5-7, sector 2, telefon 021/210.84.99, interior 107, 216.

Apply for this Job