Arhivar, consilier și expert (3 posturi) – Agenţia Naţională de IntegritateArhivar, consilier și expert (3 posturi)

Agenţia Naţională de Integritate

6 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Integritate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. arhivar;
 2. consilier IA;
 3. expert IA.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul de Tehnologia Informației, Compartiment Registratura Generală și Arhivă:
  • arhivar:
   • studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
   • condiții specifice – cursuri arhivar.
 • Direcția Generală de Tehnologia Informației, Achiziții, Investiții și Logistică, Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ, Biroul Achiziții, Investiții și Logistică:
  • consilier IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care domeniul de licență relații internaționale și studii europene;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani:
   • condiții specifice: cursuri achiziții publice și cursuri contabilitate.
  • expert IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care domeniul științe economice;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2020, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă (în funcție de numărul candidaților înscriși, proba scrisă se va desfășura în una sau două serii);
 • 04 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale de Integritate din București, str. Mihai Eminescu nr. 56, etaj 2, ap. 2, sectorul 1, Biroul Resurse Umane/Serviciul Resurse Umane, telefon 0735.885.888.

descarca: 092-Anunt-pub.-concurs-exp.-IA_-cons.-IA_-site-06.02.2020.pdf 371KB PDF

Apply for this Job