Arhitect șef și șef serviciu (2 posturi) – Consiliul Judeţean CălăraşiArhitect șef și șef serviciu (2 posturi)

Consiliul Judeţean Călăraşi

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante după cum urmează:

 1. șef serviciu – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 2. arhitect şef al judeţului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect şef al judeţului
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: arhitectură sau urbanism, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36, indice 1 lit. a din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • atestat emis de Registrul Urbaniştilor din Romania;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 7 ani;
  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diploma al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
 • sef serviciu – Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura sau urbanism;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;
  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diploma al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, camera 1, telefon 0242/311.301, interior 125.

Apply for this Job