Arhitect-șef și director executiv – Primăria Municipiului Aiud, județul AlbaArhitect-șef și director executiv

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba

8 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de conducere, vacante, de:

 • 1 funcție publică de conducere specifică de arhitect-șef al Direcției Arhitect – șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud;
 • 1 funcție publică de conducere de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect-șef al Direcției Arhitect – șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • director execuiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului dc Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2020, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2020, ora 11.00: proba scrisă – la sala Ion I.C. Brătianu;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Apply for this Job