Arhitect șef – Primăria Orașului Ciacova, Județul TimișArhitect șef

Primăria Orașului Ciacova, Județul Timiș

18 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Ciacova, Județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de arhitect șef – în cadrul Serviciului Urbanism Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului și Cadastru.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și
    autorizării construcțiilor. în condițiile 36 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii de masterat absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
  • atestat Registrul Urbaniștilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 decembrie 2019: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
  • 19 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ciacova, din Piața Cetății, nr. 8, Județul Timiș, telefon: 0256/399.600, 0752/446.284, între orele 08.00-15.30.

Apply for this Job