Arhitect șef – Primăria Oraşului Cavnic, Judeţul MaramureşArhitect șef

Primăria Oraşului Cavnic, Judeţul Maramureş

4 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Cavnic, Judeţul Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de arhitect șef – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Mediu și Turism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, cu studii de masterat în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și cursuri de formare profesională continuă de specialitate absolvite în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor. în condițiile 36 indice 1, lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii de masterat absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării fureției publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • atestat Registrul Urbaniștilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 aprilie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 09 aprilie 2020, ora 10.00 – proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Cavnic, str. 22 Decembrie nr. 7, Judeţul Maramureş, telefon: 0262/295.046.

Apply for this Job