posturi.gov.ro reprezintă unificarea într-un portal unic a informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România. Este, în același timp, o modalitate de respectare a principiului transparenței faţă de cetăţeni şi faţă de societatea civilă. Scopul portalului posturi.gov.ro este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în cadrul administrației centrale și locale din România.


posturi.gov.ro beneficiază de o serie de funcționalități ce permit căutarea și filtrarea cu precizie a posturilor. Astfel, cei interesați pot efectua căutări în funcție de localitatea dorită, examinând direct harta sau setând o distanță fixă față de anumite orașe ale României. Se poate efectua o căutare, de asemenea, în funcție de cuvinte-cheie, nivel de pregătire necesar pentru ocuparea poziției, angajator sau data la care au fost publicate posturile.Anunțurile prezintă în detaliu postul pentru care acestea au fost create, modalitatea de aplicare și informații despre dosarul de concurs, astfel încât fiecare candidat sa obțină maximum de informații despre postul căutat și să aibă posibilitatea de a-și pregăti dosarul propriu cât mai temeinic.

Site-ul pune la dispoziția celor interesați și un ghid prin consultarea căruia aceștia pot afla mai multe despre ocuparea unei funcții publice: condiții generale, procedura de desfășurare a unui concurs pentru ocuparea unui post public, ce trebuie să conțină dosarul de concurs, care sunt criteriile de evaluare într-un interviu ș.a. În plus, persoanelor interesate li se pune la dispoziție un breviar ce cuprinde actele normative care reglementează procedura de ocupare a unei funcții publice și alte documente corelate.


 HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice