Adăugare anunț


Adăugare anunț

Portalul posturi.gov.ro indexează anunțurile de recrutare și promovare din administrația centrală și locală din România. Până spre finele anului 2014, portalul includea numai anunțurile de funcție publică (în accepțiunea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici), acestea centralizându-se concomitent în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.

Raportat la actul normativ invocat, conform art.7, alin. (5): „Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1)”.

Pentru a asigura celeritatea publicării, entitățile publice trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte logistice:

  1. E-mailurile transmise către adresa posturi@gov.ro trebuie să provină de pe domeniul oficial web al instituției respective. Spre exemplu, anunțurile ce urmează a fi publicate din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să provină din partea unei adrese aferente domeniului @madr.ro. Acest lucru este necesar pentru a certifica identitatea persoanei care trimite mesajul.
  2. Mesajul transmis trebuie să fie corect și complet, incluzând, conform alineatului invocat anterior, toate documentele aferente concursului.
  3. Fișierele atașate mesajului trebuie să fie transmise într-un format care permite procesarea lor ulterioară. De cele mai multe ori aceste fișiere au formatul DOC/DOCX aferent suitei de programe Microsoft Office.

Anunțurile transmise prin e-mail vor fi afișate pe site în termen de 24 de ore de la data publicării acestora în Monitorul Oficial, Partea a III-a.