tehnician veterinar debutant (M)


USAMV CLUJ NAPOCA
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de tehnician veterinar debutant în ture 8 h/zi perioada determinata
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nu necesită vechime în muncă;
– studii: medii cu profil tehnician veterinar;

Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare 1 post de tehnician veterinar deb (M) la Dep. III Disciplina Chirurgie și ATI a F.M.V. pe perioadă determinată 12 LUNI, 8 h/zi, în ture, la din cadrul USAMV Cluj Napoca
Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 22.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.Selecția dosarelor de înscriere 25.09.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.09.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
Depunerea contestațiilor 26.09.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 27.09.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
3. Probă scrisă 28.09.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 29.09.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
Depunerea contestațiilor 02.10.2023 8.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 03.10.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
4. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 04.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 05.10.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
Depunerea contestațiilor 06.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 06.10.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
5. Afișarea rezultatelor finale 09.10.2023 16,00 Avizierul și site-ul universității
*Locul de desfășurare a concursului la clădirea Rectorat, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj- Napoca

Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.