tehnician treapta ia (m)


Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Anuntul a expirat


Anunt


Tehnician treapta IA (M), din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.
Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
a. Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b. Domeniul studiilor: tehnice – mecanice;
b. Vechime în muncă: minim 15 ani;
c. alte competenţe :
• Cunoașterea, întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță a echpamentelor tehnice, pe care se derulează activitățile de laborator ale studenților. Utilizarea eficientă și eficace a materialelor consumabile de laborator;
• cunoștințe operare PC: constituie un avantaj;
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

13.09.2023-26.09.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
27.09.2023-28.09.2023 – selecție dosare
29.09.2023 – afișare rezultate selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

04.10.2023 – ora 1000, sala CB016 – susținere probă scrisă – prezență fizică
05.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
06.10.2023 – depunere contestații la proba scrisă
09.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba scrisă

10.10.2023 – ora 1000, sala CB016 – susținere interviu – prezență fizică
11.10.2023 – afișare rezultate interviu
12.10.2023 – depunere contestații probă interviu
13.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
16.10.2023 – afișare rezultate finale
Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.