tehnician ( MAESTRU SUNET)


Universitatea de ARTE DIN TÂRGU MUREȘ
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: tehnician I (maestru sunet)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Universitatea de Arte din Tg-Mureș, strada Kőteles Sámuel, nr. 6, www.uat.ro, nr. de telefon 0265-266281, departamentul resurse umane, persoană de contact Teodora Ciopăian , având funcția de administrator financiar, resurse umane.