Director (CSUD)


Universitatea de Vest din Timişoara, județul Timiș
Anuntul a expirat


Universitatea de Vest din Timișoara anunță, în conformitate cu Carta Universității de Vest din Timișoara, respectiv art. 11 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, organizarea concursului public pentru ocuparea postului de director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2020- 2024, concurs ce va avea loc în perioada 5 septembrie 2022 – 6 septembrie 2022, ora 08.00, la sediul central al Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, jud. Timiș. Proba de concurs va consta în prezentarea unui proiect managerial pentru activitatea CSUD – UVT.

Candidaturile se depun în perioada 29 august 20222 septembrie 2022, la Registratura Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Departamentul resurse umane, e-mail: vanessa.dicso@e-uvt.ro; resurseumane@e-uvt.ro, telefon +40 256 592 159 sau pe pagina de internet www.uvt.ro

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Universitatea de Vest din Timişoara, din Municipiul Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, județul Timiș, telefon: 0256/592.159, e-mail: vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro.