tehnician dispozitive medicale


centrul judetean de aparatura medicala mehedinti
Anuntul a expirat


Anunt


Centrul Judetean de Aparatura Medicala Mehedinti cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, strada Petre Sergescu nr 2, județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare a unui post de execuție contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, si respectând prevederile din O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician dispozitive medicale
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Formatia de stomatologie pt diagnostic si terapie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
PERIOADA: determinată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicita
• Vechime minimă în muncă: 5 ani
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Centrul Judetean de Aparatura Medicala Mehedinti cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, strada Petre Sergescu nr 2, județul Mehedinți Termen-limită 22.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.09.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 10.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obţine la sediul CJAM Mehedinti, str Petre Sergescu nr 2, Dr Tr Severin, tel 0252317615 /, mail: cjammh@yahoo.com