Tâmplar tr.i, poz.22


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Expiră azi


Anunt


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de tâmplar tr.I, poz.22, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.
Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 18.09.2023 până la data de 29.09.2023, ora 12:00, în următoarele moduri:
– la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bld. Prof.Dimitrie Mangeron nr.67, corp T – Rectorat, Serviciul de Evidență a Resurselor Umane – Biroul Personal, et.1, cam. C-104, tel. 0232/701111, int. 2575. Informații suplimentare se pot obține pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări;
– prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau prin poșta electronică, la adresa resurse_umane@tuiasi.ro.
Condiții specifice:
– absolvent minim 10 clase sau școală profesională;
– specializare în meseria de tâmplar, dovedită cu diplomă sau certificat de calificare;
– vechime în specialitatea postului minim 7 ani;
– cunoștințe teoretice și practice în meseria de tâmplar;
– constituie avantaj cunoștințe temeinice în întreținerea tâmplăriei din PVC și aluminiu.
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor)
• Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a eligibilității dosarelor;
• Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor.

2. Proba practică (întreținerea și repararea tâmplăriei și a mobilierului din dotarea imobilelor aferente campusului studențesc):
• Locul desfășurării concursului: sala de ședințe a Direcției Servicii Studențești, Cămin T18 – parter, din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, Bld. Tudor Vladimirescu, nr.109;
• Data și ora susținerii: 09.10.2023, ora 900;
• Comunicarea (afișarea) punctajului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei;
• Termen depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației.

3. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs):
• Locul desfășurării: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
• Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba practică (în termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probei precedente);
• Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia;
• Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.
Fișa postului se va afișa împreună cu anunțul.