supraveghetor muzeu


COMPLEXUL NATIONAL MUZEUAL ASTRA
Anuntul a expirat


Anunt


 1 post contractual de execuție de: SUPRAVEGHETOR MUZEU – Compartiment arheologie. Muzee locale (Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului) din cadrul Direcției MCPT Astra
C. CONDIȚII SPECIFICE (conform fișei de post):
● Studii generale/scoala profesionala absolvite
● Vechime în muncă : minim 6 uni;
● Stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităților specifice postului
D. ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (conform fișei de post):

Protejează, supraveghează exponatele, informează, ghidează vizitatorii și facilitează interacțiunea dintre aceștia și patrimoniul cultural expus în spațiul aflat în responsabilitatea sa. Oferă informaţii, în limitele permise de atribuțiile prevăzute în fișa postului, referitoare la diverse activităţi (prestaţii) derulate în cadrul muzeului/instituției culturale

E. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

Bibliografie:
1. Baron Ovidiu, Ștefan Ciprian. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, 2012.
2. ***Management muzeal și Educație Muzeală în România, Asociația Muzeelor din Olanda, 2012, pp 15-30, pp 49-67.
3. Legea 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
4. Legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil nr.182/2000 (cap.I şi IV) cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr. 311 /2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap. I – Dispoziții generale);

TEMATICA:
1. Noțiuni generale de activitate cu publicul (oferirea e informatii de tip ghidaj minimal/prezentarea colectiilor din muzeu)
2. Noțiuni generale de patrimoniu cultural;
3. Aspecte legate de protecția patrimoniului aflat in gestiune;
4. Activități minimale de întreținere/ protejare a patrimoniului
5. Noțiuni generale de gestiune;

F. CALENDARUL CONCURSULUI:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 28.09.2023, ora 16, la Biroul Managementul Resurselor Umane. Salarizare al instituției din mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, în zilele lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar: 8-16,
a) Selecția dosarelor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor.

b) Proba scrisa: în data de 06.10.2023, ora 12.00, la sediul Complexului Național Muzeal ASTRA din mun. Sibiu, str. Padurea Dumbrava nr 16., jud. Sibiu;

c) Interviu – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (se va comunica odată cu rezultatul probei scrise).
Detalii pe site-ul instituției/cariere sau la sediul instituției,telefon: 0742 050 636.