Supraveghetor (2 posturi temporar vacante)


Muzeul Maramureșan, Sighetu Marmației, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ rectificat conform solicitării instituției angajatoare.

Muzeul Maramureșan cu sediul în loc. Sighetu Marmației, Str. Piața Libertății, nr. 15, jud. Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Supraveghetor
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi temporar vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT:
– Secția Istorie-Arheologie (Casa memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmației),
– Secția Etnografie (Casa memorială Ioan Stan Pătraș din Săpânța)
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:
a) să fie absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
b) disponibilitate la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate;
c) vechimea în muncă nu este necesară;
d) cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie avantaj;
e) cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (pentru postul de la Casa memorială Elie Wiesel).

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa:
Muzeul Maramureșan cu sediul în Str. Piața Libertății, nr. 15, jud. Maramureș 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0262311521, pe website: muzeulmaramuresului.ro, persoană de contact: Bîrta Mara având funcția de arhivar.