sofer , treapta 1


pRIMARIA COMUNEI SCHELA
Anuntul a expirat


Anunt


1 post functie contractuala de executie de sofer ,treapta profesionala I în cadrul compartimentului Deservire – post pe perioada nedeterminata , cu norma întreaga , 8 ore /zi , 40 ore / saptamana

CONDIȚII SPECIFICE de participare la concursul de recrutare :
a) studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională ;
b) posesor permis de conducere categoriile : B, C, D ;
c) atestat profesional transport public de persoane , în termen de valabilitate;
d) aviz psihologic și vizita medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;
e) posesor cartelă tahografică ;
f) vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – nu se solicită

CALENDARUL CONCURSULUI :

Data – limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : dosarele de concurs se depun în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afisării anunțului , respectiv în perioada 08.09.2023 – 21.09.2023 inclusiv, ora 16 : 00 la sediul Primăriei comunei Schela din sat Sâmbotin , Comuna Schela, judetul Gorj , Compartiment Resurse umane ( date de contact : Vladutescu Claudia Mirabela , telefon 0253 /226538 , fax 0253 /226733 , e-mail primaria.schela@yahoo.com )
Datele de desfasurare a probelor de concurs :
– selectia dosarelor de înscriere : în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării teremenului de depunere a dosarelor, respectiv cel tarziu în data de : 25.09.2023;
– rezultatele selectiei dosarelor se afiseaza : în termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor , respectiv cel târziu în data de 26.09.2023
– termenul de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei dosarelor : 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor privind selectia dosarelor , respectiv , cel târziu în data de 27.09.2023 Termenul de o zi lucratoare începe de la data si ora afisării rezultatelor selectiei și se încheie în ziua lucratoare următoare la aceasi ora la care a început.
– termenul de verificare al contestatiilor și de afisare a rezultatelor contestatiilor cu privire la selectia dosarelor : 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor privind selectia dosarelor , respectiv cel târziu în data de 28.09.2023
– proba scrisă , se va desfășura în data de 05.10.2023 , ora 10 :00;
– afișarea rezultatelor obtinute de candidati la proba scrisă : în termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea probei scrise, respectiv cel tarziu în data de 05.10.2023
-termenul de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul probei scrise : 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor privind proba scrisă , respectiv cel tarziu pana in data de 06.10.2023 Termenul de o zi lucratoare începe de la data si ora afisării rezultatelor probei scrise și se încheie în ziua lucratoare următoare la aceasi ora la care a început.
– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestatiilor depuse la proba scrisă : 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor privind proba scrisă , cel mai tarziu 09.10.2023
– interviul , se va desfășura în data de 10.10.2023 , ora 10 : 00;
– afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba interviu : în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei interviu, respectiv cel tarziu in data de 10.10.2023
– termenul de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul interviului : 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor privind interviul , respectiv cel tarziu pana in data de 11.10.2023 Termenul de o zi lucratoare începe de la data si ora afisării rezultatelor probei interviu și se încheie în ziua lucratoare urmtoare la aceasi ora la care a început.
– termen de analiză contestatii și de afișare a rezultatelor contestatiilor depuse la interviu : 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor privind interviul 12.10.2023
– afișare rezultat final al concursului, cel târziu 13.10.2023

Informatii suplimentare se pot obține de la sediul Primariei comunei Schela , situat în comuna Schela , sat Sambotin , judetul Gorj și de pe pagina de internet a Primariei comunei Schela www.primaria-schela.ro , persoana de contact : Vladutescu Claudia Mirabela , telefon 0253 /226538 , fax 253 /226 733, e-mail primaria.schela@yahoo.com