Șofer microbuz școlar gradul II


Primăria Comunei Paleu, județul Bihor
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Primăria Comunei Paleu, cu sediul în sat Paleu, Str. Principală nr. 18, jud. Bihor, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer microbuz școlar gradul II
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: ADMINISTRATIV
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: Medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• permis conducere categ. B și D
• atestat profesional
• Vechimea în munca: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Paleu, cu sediul în sat Paleu, Str. Principală nr. 18, jud. Bihor, până la data de: 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 09.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: paleu.ro, persoană de contact: Arva Andreea-compartiment secretariat, având numărul de telefon 0259 451 007