Sofer microbuz scolar


Comuna tortoman
Anuntul a expirat


Anunt


sofer microbuz scolar -1post
– studii generale/medii;
– vechime minim 2 ani;
– permis de conducere categoria D;
– atestat profesionist transport persoane;
– fără cazier judiciar
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel putin 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Juridiciare, cu modificarile ulterioare,pentru candidatii inscrisi pentru posturi din cadrul sistemului de invataman , sanatate sau protectie sociala, precum si orce entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evauarea psihologica unei persoane;
– aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psihologic autorizat pentru evaluari de siguranta transporturilor.
1.
Data publicarii
13.09.2023
2.
Depunere dosare
14.09.2023-27.09.2023
3.
Afisare Selectie dosare
Max. 2 zile lucratoare de la ultima zi de depunere dosare
4.
Depunere contestatii
Max. 1 zi lucratoare de la
data afisarii selectiei
5.
Solutionare contestatii
O zi lucratoare de la exp.termen depunere contestatii
6.
Proba scrisa
04.10.2023, ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Tortoman
7.
Afisare rez. Proba scrisa
Max 1 zi lucratoare de la
proba scrisa
8.
Contestatii proba scrisa
Max. o zi lucratoare de la
afisare rezultat
9.
Solutionare contestatii
Max.1 zi lucratoare de la exp.termen depunere contestatii
10.
Proba Interviu
06.10.2023, ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Tortoman
11.
Afisare rezultat concurs
Max. 1 zi lucratoare de la
ultima proba
12.
Contestatii
Max. 1 zi lucrătoare. de la
data afisare rezultat
13.
Solutionare contestatii
Max.o zi lucrătoare de la exp.termen depunere contestatii
14.
Prezentare la post
În max.15 zile calendaristice de la afisare rezultat final