șofer microbuz școlar


Primăria Comunei Putineiu, județul Giurgiu
Expiră azi


Anunt


Nume post: șofer microbuz școlar;
Număr posturi: 1;
Condițiile specifice de participare sunt:
– posesor permis categoria D;
– certificat de atestare profesională pentru transport persoane;
– aviz psihologic;
– vechime: minim 13 ani.
– domiciliul pe raza comunei Putineiu.
Calendarul concursului:
Termen depunere dosare: 26.09.2023
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei comunei Putineiu, respectiv până la data de 26.09.2022, orele 16:00.
Termen de selecție dosare: maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Afișarea rezultatului selecției dosarelor: o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție a dosarelor.
Proba scrisă: 04.10.2023
Interviul va avea loc la o dată comunicată ulterior
Afișarea rezultatului la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Depunere contestații: o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.
Date de contact: Rantes Aurelia, referent, telefon 0246233103, e-mail: secretar@primariaputineiu.ro
Bibliografie:
– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III, art. 538-571;
– Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sanatatea în muncă: cap.IV – Obligațiile lucrătorilor art. 22 și art. 23;
– OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.