Sofer microbuz scolar


Primăriei Comunei Mihăeşti
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Mihăești, județul Vâlcea
Tel:0250/772522 ; Fax : 0250/772522
e-mail: mihaesti@vl.e-adm.ro
www.primaria-mihaesti.ro
Afișsare : 08.09.2023
Data depunere dosare: 11.09.2023 – 22.09.2023, ora 16:00 , la sediul Primăriei Comunei Mihăeşti, judeţul Vâlcea
Ultima zi de depunere dosare : 22.09.2023, ora 16:00
Data concurs: 29.09.2023, ora 10:00
Proba interviu : în termen de maxim 2 zile de la susținerea probei scrise – la sediul U.A.T. Comuna Mihăești, sat Buleta, județul Vâlcea