ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR


primaria FARCASELE
Anuntul a expirat


Anunt


ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI FARCASELE
Str,Principala, nr.49,237180
Tel.0249531302
e-mail:primaria farcasele@yahoo.com

A N U N Ț
Primăria Comunei FARCASELE, cu sediul în comuna FARCASELE, strada,Principala nr.49, cod 237180, jud.OLT, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: sofer microbuz scolar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată