șofer microbuz școlar (0,5 normă), muncitor întreținere (0,5 normă)


Școala Gimnazială Blandiana
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în Blandiana, Str. Principală nr. 204A, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer microbuz școlar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor întreținere
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului șofer microbuz școlar sunt:
Studii: profesioanale
categoria de permis D
atestat transport de persoane dobândit sau in curs de dobândire
• Vechimea în muncă: nu se solicită

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului muncitor întreținere sunt:
Studii: 10 clase
• Vechimea în muncă: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 13.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în Blandiana, Str. Principală nr. 204A, jud. Alba, până la data de: 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 09.00 – șofer microbuz școlar
05.10.2023, ora 13.00 – muncitor întreținere
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 09.10.2023, ora 09.00 – șofer microbuz școlar
09.10.2023, ora 13.00 – muncitor întreținere
12. Afişarea rezultatului probei practice 09.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, ora 11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 09.00 – șofer microbuz școlar
11.10.2023, ora 13.00 – muncitor întreținere
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 16.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 11.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 15.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: facebook SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA persoană de contact: URSU BIANCA- MARIA funcția director, având numărul de telefon 0751033591