Sofer i


Primaria orasului Busteni
Anuntul a expirat


Anunt


1 POST ŞOFER I, în cadrul COMPARTIMENTULUI PENTRU DESERVIRE GENERALĂ
CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
– Condițiile specifice : studii medii, atestate cu diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat; detinere permis de conducere categoria B; vechime în muncă – minim 5 ani.
Calendarul concursului:
Data probei scrisa: 02.10.2023 ora 11.00 la sediul Primăriei orașului Bușteni din b-dul Libertății, nr. 91;
Data interviului: Interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului vor fi comunicate ulterior, la afișarea rezultatelor probei scrisa, la sediul Primăriei orașului Bușteni din b-dul Libertății, nr. 91 și pe site-ul instituției : www.orașul-bușteni.ro.
Perioada de depunere a dosarelor pentru concurs: 12.09.2023-25.09.2023, la Registratura Primăriei orașului Bușteni din B-dul Libertății nr.91, de luni până vineri intre orele 8.30 -15.00.
Relații detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției www.orașul-bușteni.ro și/sau la sediul Primăriei orașului Bușteni – Compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact: Cojocaru Florica Cristina, inspector, tel.0244322005, int.105, e-mail: ru.primariabusteni@yahoo.com sau uatobusteni@gmail.com.