șofer


Liceul cu program Sportiv Cluj-Napoca
Expiră azi


Anunt


Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Arinilor, nr. 9, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, conform H.G. nr. 1336/2022.
1.Nivelul postului: execuție;
2.Denumirea postului: șofer, post vacant pe perioadă nedeterminată, compartiment nedidactic;
3.Gradul / Treapta profesională –
4.Scopul principal al postului: conducător microbuz școlar în localitate și în afara localității
Numărul de posturi: 1
Condiţii specifice de participare la concurs:
Studii de specialitate: studii generale,
Perfecționări: permis de conducere valabil, categoriile D, E
Cerințe specifice:
1.Certificat de calificare profesională (atestat auto pentru transportul de persoane – CPI si CPC) valabil.
2.Card conducator auto (card tahograf șofer) valabil.
3.Aviz medical și psihologic emis de către un departament dedicat examinărilor pentru siguranța circulației, în termen.
Vechime: minim 3 ani în funcția de conducător auto.
Calendarul de desfășurare a concursului
Termenul de depunere a dosarelor: 29.09.2023, ora 12, la sediul instituției
Selecția dosarelor: 02.10.2023, ora 10
– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 02.10.2023, orele 10-13
– Afişarea soluţionării contestaţiilor: 02.10.2023, ora 15
Proba scrisă: în data de 09.10.2023, ora 9, la sediul instituției
Interviul: în data de 09.10.2023, ora 12, la sediul instituției
– Afişarea rezultatelor la proba scrisă și interviu: 10.10.2023, ora 10
– Depunerea contestațiilor: 10.10.2023, între orele 11-13
– Afişarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale: 10.10.2023, ora 15.30
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, sunt puse la dispoziție pe site-ul instituției www.lpscluj.ro și la sediul instituției angajatoare: Liceul cu Program Sportiv, email: lpscluj@gmail.com, telefon: 0264-561236