Șofer


Primăria Comunei Galicea
Expiră in 2023-10-12


Anunt


Primăria Comunei Galicea, cu sediul în comuna Galicea, str. Principală, nr. 13, județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer
NUMARUL POSTURILOR : 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: functie de executie
COMPARTIMENT: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana
PERIOADA: nedeterminata

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– nivelul studiilor: absolvent scoala profesionala, liceu
– permis de conducere auto categoria: B, C, D, D1
– atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane, in termen de valabilitate;
– aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psihologic autorizat pentru evaluari de siguranta transporturilor.
– vechime 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 29.08.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Galicea, cu sediul în comuna Galicea, str. Principala, nr. 13, judetul Vâlcea, până la data de: 12.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 14.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 20.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 20.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 21.09.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.09.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 22.09.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 22.09.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 25.09.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 25.09.2023, ora 14.00

Informatii suplimentare se pot obtine la nr de telefon 0250/762152 sau pe adresa de email: primaria_galicea@yahoo.com.