Servant pompier


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de executie, vacante, de servant pompier în cadrul Serviciului pentru Intervenție în Situații de Urgență.
Condiţii specifice de ocupare a postului
– vechime în muncă de minim 1 an;
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– certificat de absolvire curs „Servant Pompier” cod COR 541104.
– promovare probă de evaluare a performanței fizice.
1 Publicarea anunţului 07.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 11.09.2023-22.09.2023
Luni-joi in intervalul 830-1530
Vinerea in intervalul 830-1330
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023
7 Susţinerea probei scrise 02.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023
11 Susţinerea probei de evaluare a performaței fizice 06.10.2023
12 Afişarea rezultatului privind rezultatele probei de evaluare a performaței fizice 09.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de evaluare a performaței fizice 10.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023
15 Susţinerea interviului 12.10.2023
16 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023
18 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023
19 Afişarea rezultatului final al concursului 18.10.2023
Date de contact: Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București;
Persoana de contact: Steluța PĂTRU – telefon: 0372177180 e-mail resurse.umane@snspa.ro;
Formularele se află pe site-ul SNSPA.